แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

 

 

 

 

 

3000 6ES73172EK140AB0

6ES7317-2EK14-0AB0 CPU 317-2 PN/DP *SIEMENS

ซิลสท์

1

3001 6ES73172FK140AB0

MISC 609261 SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, CENTRA

HMOST

1

3002 6ES73172FK140AB0

MISC 609261 SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, CENTRA

เมทริกซ์

33003 6ES73176F000AB0

6ES7317-6F00-0AB0 S7300 FAILSAFE 317F CPU MOD คร

เมทริกซ์

1

3004 6ES73177TK100AB0

6ES73177TK100AB0 ซีเมนส์ PLC SIMATIC S7-300, ซีพียู 3

เมทริกซ์

1

3005 6ES73182AJ000AB0

6ES73182AJ000AB0 ซีพียู 318-2 DP, 512KB, # 6ES7318-2A

เมทริกซ์

2

3006 6ES73183EL010AB0

SIMATIC S7 CPU 319-3 เคลฟ 6ES7318-3EL01-0AB0 (REE

เมทริกซ์

2

3007 6ES73183FL010AB0

CPU319F-3 PN/DP, MODULO CENTRAL CON 2,5 MB DE MEM

เอเอจีเอ็มซี

1

3008 6ES73183FL010AB0

CPU319F-3 PN/DP, MODULO CENTRAL CON 2,5 MB DE MEM

เมทริกซ์

2

3009 6ES73211BH020AA0

6ES7321-1BH02-0AA0 MODULO *SIEMENS

เมทริกซ์

18

3010 6ES73211BH020AA0

6ES7321-1BH02-0AA0 MODULO *SIEMENS

ซิลสท์

3

3011 6ES73211BH100AA0

6ES73211BH10-0AA0 โมดูลาร์เดอเอนทราดาซีเมนส์

เมทริกซ์

1

3012 6ES73211BL000AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES SM 32

เมทริกซ์

13

3013 6ES73211BL000AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES SM 32

ซิลโม

1

3014 6ES73211BL000AA0W

SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0W UNIDAD DE ENTRADA SURT

เมทริกซ์

1

3015 6ES73211EL000AA0

6ES73211EL000AA0 SIMATIC S7-300, MODULO E DIG. เอสเอ็ม

เมทริกซ์

1

3016 6ES73211FH000AA0

6ES73211FH000AA0 SIMATIC S7-300, MODULO และ DIG เอสเอ็ม

เมทริกซ์

10

3017 6ES73217BH010AB0

MODULO SIM เข้าสู่โหมดดิจิทัล 6ES7321-7BH0

เมทริกซ์

4

3018 6ES73221BF010AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 322

เอเอจีเอ็มซี

1

3019 6ES73221BF010AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 322

เมทริกซ์

4

3020 6ES73221BF010AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 322

ซิลสท์

2

3021 6ES73221BH000AA0

6ES7322-1BH00-0AA0 โมดูโล่ เดอ ซาลิดา ดิจิตอล ซีเมนส์

เมทริกซ์

8

3022 6ES73221BH010AA0

6ES7322-1BH01-0AA0 โมดูโล สาลิดา 16PT, 24VDC, 0.5A

เมทริกซ์

7

3023 6ES73221BH010AA0

6ES7322-1BH01-0AA0 โมดูโล สาลิดา 16PT, 24VDC, 0.5A

ซิลโม

1

3024 6ES73221BL000AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 322

เมทริกซ์

13

3025 6ES73221BL000AA0

SIMATIC S7-300, MÓDULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 322

ซิลสท์

2

3026 6ES73221FH000AA0

6ES73221FH000AA0 SIMATIC S7-300, MODULO S DIG. เอสเอ็ม

เมทริกซ์

9

3027 6ES73221FL000AA0

6ES7322-1FL00-0AA0 โมดูโล่ เอ็มซีเอ ซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3028 6ES73221HF010AA0

6ES7322-1HF01-0AA0, การ์ดรีเลย์เอาต์พุต 8 จุด * SIE

เมทริกซ์

4

3029 6ES73221HF010AA0

6ES7322-1HF01-0AA0, การ์ดรีเลย์เอาต์พุต 8 จุด * SIE

ซิลสท์

1

3030 6ES73221HF100AA0

โมดูลาร์ 8 เปอร์โตส เดอ ซาลิดา 6ES7 322-1HF10-0AA0

เมทริกซ์

3

3031 6ES73221HH010AA0

โมดูโลดิจิตอล เดอ 16 ปุนตา # 6ES7322-1

เมทริกซ์

3

3032 6ES73225FF000AB0

6ES73225FF000AB0 MODULO DE SALIDAS ดิจิตอล SM 32

เมทริกซ์

3

3033 6ES73231BH010AA0

MODULO 6ES7323-1BH01-0AA0 *SIEMENS

เมทริกซ์

1

3034 6ES73231BL000AA0

6ES7323-1BL00-0AA0 โมดูลาร์ดิจิตอล SIMATIC S7-300 S

เมทริกซ์

6

3035 6ES73261BK020AB0

6ES7326-1BK02-0AB0 โมดูลดิจิตอล SIMA

เมทริกซ์

3

3036 6ES73261BK020AB0

6ES7326-1BK02-0AB0 โมดูลดิจิตอล SIMA

ซิลสท์

1

3037 6ES73262BF100AB0

6ES73262BF100AB0 MODULO-TIPO อิเล็กทรอนิกส์ SIMATIC

เมทริกซ์

4

3038 6ES73262BF100AB0

6ES73262BF100AB0 MODULO-TIPO อิเล็กทรอนิกส์ SIMATIC

ซิลสท์

2

3039 6ES73262BF410AB0

6ES7326-2BF41-0AB0 SIMATIC S7, MOD. เอส ดิจิตอล SM

เมทริกซ์

4

3040 6ES73280AA007AA0

SIMATIC S7-300 รุ่น 6ES7328-0AA00-7AA0 *ซีเมนส์

เมทริกซ์

2

3041 6ES73311KF020AB0

อินพุตแบบอะนาล็อก 331, แยกแสง, 8 AI, 13 BI

เมทริกซ์

7

3042 6ES73317KB020AB0

MODULO 6ES7331-7KB02-0AB0 SIEMENS

เมทริกซ์

3

3043 6ES73317KF020AB0

MODULE ANALOG INPUT 8 PT 13 BIT #6ES73317KF020AB0

AASMF

1

3044 6ES73317KF020AB0

MODULE ANALOG INPUT 8 PT 13 BIT #6ES73317KF020AB0

เมทริกซ์

9

3045 6ES73317KF020AB0

MODULE ANALOG INPUT 8 PT 13 BIT #6ES73317KF020AB0

ซิลโม

5

3046 6ES73317NF000AB0

MISC 608835 SIMATIC S7-300 อินพุตอะนาล็อก SM 331, SI

เมทริกซ์

1

3047 6ES73317PF000AB0

6ES7331-7PF00-0AB0 8PT ANALOG RTD INPUT *** ใหม่

เมทริกซ์

1

3048 6ES73317TF010AB0

6ES7331-7TF01-0AB0 SIMATIC DP, ENTR อนาล็อก. ฮาร์ท

เมทริกซ์

4

3049 6ES73325HB010AB0

6ES73325HB010AB0 MODULO # 6ES7332-5HB01-0AB0 SIEM

เมทริกซ์

6

3050 6ES73325HD010AB0

6ES73325HD010AB0 โมดูโลอิเล็กทรอนิกส์ซาลิดา.6ES7

เมทริกซ์

7

3051 6ES73325HF000AB0

6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300 *SIEMENS

เมทริกซ์

5

3052 6ES73325RD000AB0

6ES73325RD000AB0 โมดูลอะนาล็อกของ SALIDAS # 6ES7

เมทริกซ์

2

3053 6ES73327ND020AB0

6ES7332-7ND02-0AB0 SIMATIC S7, SM 332 *ซีเมนส์

เมทริกซ์

2

3054 6ES73328BF000AB0

MODULO SIM DE SALIDAS ดิจิทัล SURTE MOD 6ES7322

เมทริกซ์

1

3055 6ES73328TF010AB0

6ES7332-8TF01-0AB0 SIMATIC DP, ฮาร์ตอะนาล็อกUSGABE,

เมทริกซ์

1

3056 6ES73340CE010AA0

โมดูลอะนาล็อก SIMATIC S7 MOD 6ES73340CE010AA0 *SI

เมทริกซ์

2

3057 6ES73340KE000AB0

SIMATIC S7-300, โมดูลอะนาล็อก SM 334 6ES7334-0K

เมทริกซ์

23058 6ES73384BC010AB0

6ES7338-4BC01-0AB0 SIMATIC S7-300 *SIEMENS

เมทริกซ์

10

3059 6ES73401AH020AE0

6ES73401AH020AE0 SIMATIC S7-300, โปรเซสเซอร์ CP 340

เมทริกซ์

6

3060 6ES73401CH020AE0

MOD การ์ดการสื่อสารแบบอนุกรม 6ES73401CH020AE0 *ส

เมทริกซ์

1

3061 6ES73411AH010AE0

6ES73411AH010AE0 การสื่อสารแบบโมดูลาร์ RS232 #6ES73

เมทริกซ์

2

3062 6ES73411AH020AE0

6ES73411AH020AE0 SIMATIC S7-300, CP 341 การสื่อสาร

เมทริกซ์

2

3063 6ES73411AH020AE0

6ES73411AH020AE0 SIMATIC S7-300, CP 341 การสื่อสาร

ซิลสท์

1

3064 6ES73501AH030AE0

6ES7350-1AH03-0AE0 โมดูลาร์ PARA S7-300 5/24V *SIEME

เมทริกซ์

2

3065 6ES73502AH010AE0

6ES73502AH010AE0 โมดูลาร์ซีเมนส์พลังงาน 6ES73502AH0

เมทริกซ์

1

3066 6ES73521AH020AE0

ซีพียู SIMATIC S7-300

เมทริกซ์

1

3067 6ES73603AA010AA0

6ES73603AA010AA0 MODULO ELECTRONICO. 6ES7360-3AA01

เมทริกซ์

7

3068 6ES73613CA010AA0

6ES73613CA010AA0 อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ IM 361 # 6ES7361

เมทริกซ์

10

3069 6ES73613CA010AA0

6ES73613CA010AA0 อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ IM 361 # 6ES7361

ซิลโม

1

3070 6ES73613CA010AA0

6ES73613CA010AA0 อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ IM 361 # 6ES7361

ซิลสท์

1

3071 6ES73613CA010AA0

6ES73613CA010AA0 อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ IM 361 # 6ES7361

TOLST

1

3072 6ES73650BA010AA0

โมดูลอินเทอร์เฟซ AMPLIA EL S7-300 # 6ES7365-0BA

เมทริกซ์

6

3073 6ES73683BB010AA0

6ES73683BB010AA0 CABLE # 6ES7368-3BB01-0AA0 SIEME

เมทริกซ์

2

3074 6ES73683BB010AA0

6ES73683BB010AA0 CABLE # 6ES7368-3BB01-0AA0 SIEME

TOLST

1

3075 6ES73683BC510AA0

6ES73683BC510AA0 ขั้วต่อสายเคเบิล SIEMENS

เมทริกซ์

6

3076 6ES73683BF010AA0

6ES73683BF010AA0 ชุดสายเคเบิล 5.00 ม. LGO # 6ES73

เมทริกซ์

1

3077 6ES73683CB010AA0

6ES73683CB010AA0

เมทริกซ์

4

3078 6ES73700AA010AA0

6ES73700AA010AA0 MODULO ELECTRONICO, 6ES7370-0AA01

เมทริกซ์

1

3079 6ES73900AA000AA0

6ES7390-0AA00-0AA0 SIMATIC S7 ขั้วต่อบัส MCA SI

เมทริกซ์

18

3080 6ES73901AB600AA0

6ES7390-1AB60-0AA0 บมจ. โมดูโล่ซีเมนส์ PR090059-010

เมทริกซ์

2

3081 6ES73901AB600AA0

6ES7390-1AB60-0AA0 บมจ. โมดูโล่ซีเมนส์ PR090059-010

TOLST

1

3082 6ES73901AE800AA0

6ES7390-1AE80-0AA0 RIEL *SIEMENS

เมทริกซ์

18

3083 6ES73901AF300AA0

เบ็ดเตล็ด 609254 RIEL DE MONTAJE SIEMENS #6ES73901AF300

เมทริกซ์

7

3084 6ES73905AA000AA0

6ES73905AA000AA0

เมทริกซ์

3

3085 6ES73905BA000AA0

6ES73905BA000AA0

เมทริกซ์

3

3086 6ES73906BA000AA0

มอนทาเจ ซิท็อป 10A. MOD. 6ES7-390-6BA00-0AA0 ซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3087 6ES73921AJ000AA0

6ES7392-1AJ00-0AA0 แถบเทอร์มินัล I / O PLC * SIEMEN

เมทริกซ์

36

3088 6ES73921AJ000AA0

6ES7392-1AJ00-0AA0 แถบเทอร์มินัล I / O PLC * SIEMEN

ซิลสท์

2

3089 6ES73921AM000AA0

SIMATIC S7-300, คอนเนคเตอร์ด้านหน้า CON BORNES DE TOR

เมทริกซ์

27

3090 6ES73921AM000AA0

SIMATIC S7-300, คอนเนคเตอร์ด้านหน้า CON BORNES DE TOR

ซิลสท์

6

3091 6ES73921BJ000AA0

6ES73921BJ000AA0 บล็อคเทอร์มินัล 16 IO # 6ES7392-1

เมทริกซ์

10

3092 6ES73921BM010AA0

SIMATIC S7-300, ตัวเชื่อมต่อด้านหน้า PARA MÓDULOS DE S

เมทริกซ์

16

3093 6ES73922BX100AA0

6ES7392-2BX10-0AA0 TIRAS DE ROTULACION DIN * SIEME

เมทริกซ์

2

3094 6ES74001JA010AA0

6ES74001JA010AA0 โมดูลาร์ *SIEMENS

เมทริกซ์

2

3095 6ES74050KA020AA0

SIMATIC S7-400, อาหาร FUENTE PS405, แอมป์ RANGO

เมทริกซ์

1

3096 6ES74050KR020AA0

พาวเวอร์โมดูลPLC400

เมทริกซ์

1

3097 6ES74070KA020AA0

6ES7407-0KA02-0AA0 REMPLAZA AL # 6ES7407-0KA00-0AA

เมทริกซ์

2

3098 6ES74142XJ000AB0

1676- ซีพียู MODULO*SIEMENS N/P #6ES7-414-2XJ00-0AB0

เมทริกซ์

2

3099 6ES74163XS070AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3, CPU CON: MEMORIA PRINCIPAL 16 MB, (8 MB CODIGO, 8 MB DATOS), INTERF 1 ส.ส

เมทริกซ์

1

3100 6ES74175HT060AB0

6ES74175HT060AB0 SIMATIC S7-400H, ซีพียู 417-5H, MODU

เมทริกซ์

2

3101 6ES74211BL010AA0

SIMATIC S7-400, MODULO และ DIG SM 421, AISLAMIENTO

เมทริกซ์

6

3102 6ES74217DH000AB0

SIMATIC S7-400, MODULO และ DIG SM 421 คอน AISL จอร์เจีย

เมทริกซ์

1

3103 6ES74221BL000AA0

SIMATIC S7-400, MODULO S DIG. SM 422, CON AISL. จอร์เจีย

เมทริกซ์

3

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

3104 6ES74311KF000AB0

โมดูโล่ SIMATIC S7-400

เมทริกซ์

1

3105 6ES74317QH000AB0

6ES7431-7QH00-0AB0 SIMATIC S7-400 MOD. อีอนาล็อก ส

เมทริกซ์

2

3106 6ES74321HF000AB0

6ES7432-1HF00-0AB0 โมดูลเอาท์พุตอะนาล็อกซีเมนส์

เมทริกซ์

2

3107 6ES74921BL000AA0

6ES7492-1BL00-0AA0 ขั้วต่อด้านหน้า SIEMENS

เมทริกซ์

5

3108 6ES75050KA000AB0

6ES7505-0KA00-0AB0 FUENTE DE PODER ซีเมนส์, 25W 24

เมทริกซ์

1

3109 6ES75070RA000AB0

6ES7507-0RA00-0AB0 FUENTE DE ALIMENT DEL ระบบ P

เมทริกซ์

2

3110 6ES75101DJ010AB0

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 # 6ES7510-1DJ01-0AB0 *SIE

เมทริกซ์

3

3111 6ES75111AK010AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, MODULO SIEMENS (S

ซิลวี่

1

3112 6ES75111AK020AB0

6ES75111AK020AB0 SIMATIC S7-1500,ซีพียู 1511-1 PN SIE

เมทริกซ์

53113 6ES75111FK020AB0

6ES7511-1FK020-AB0 MODULO CENTRAL CON MEMORIA DE CARGA 225 KB สำหรับโปรแกรม SIEMENS

เมทริกซ์

1

3114 6ES75121DK010AB0

6ES75121DK010AB0 ซีพียู 1512SP-1 PN ซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3115 6ES75121SK010AB0

เบ็ดเตล็ด 007816 6ES75121SK010AB0 SIMATIC DP, CPU 1512S

เมทริกซ์

4

3116 6ES75152AM010AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, MODULO กลาง

เมทริกซ์

1

3117 6ES75163AN010AB0

6ES7516-3AN01-0AB0 SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/

เมทริกซ์

2

3118 6ES75173UP000AB0

UNIDAD DE PROCESAMIENTO - PN:6ES75173UP000AB0 SIEMENS

เมทริกซ์

1

3119 6ES75184FP000AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN / DP, โปรแกรม PARA 6 MB และ PARA DATOS 20 MB, 1A INTERFAZ: PROFINET

เมทริกซ์

2

3120 6ES75211BH000AB0

6ES7521-1BH00-0AB0 โมดูลาร์ดิจิตอล DI 16

เมทริกซ์

10

3121 6ES75211BH000AB0

6ES7521-1BH00-0AB0 โมดูลาร์ดิจิตอล DI 16

ซิลสท์

3

3122 6ES75211BH100AA0

6ES7521-1BH10-0AA0 โมดูลาร์ดิจิตอล DI 16

เมทริกซ์

4

3123 6ES75211BL000AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE ENTRADA ดิจิตอล DI 32 X

เมทริกซ์

11

3124 6ES75211BL000AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE ENTRADA ดิจิตอล DI 32 X

ซิลสท์

4

3125 6ES75211BL100AA0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE ENTRADAS ดิจิตอล, DI

เมทริกซ์

1

3126 6ES75211FH000AA0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE ENTRADA ดิจิตอลซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3127 6ES75221BF000AB0

MODULO DE SALIDA DIGITAL DQ 8xDC 24V/2A HF 8 คลอง

เมทริกซ์

1

3128 6ES75221BH010AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE SALIDA ดิจิตอล DQ16 X S

เมทริกซ์

9

3129 6ES75221BH010AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE SALIDA ดิจิตอล DQ16 X S

ซิลสท์

1

3130 6ES75221BH100AA0

6ES7522-1BH10-0AA0 SIMATIC S7-1500, MODULO DE SALIDA ดิจิตอล DQ16 X SIEMENS

เมทริกซ์

4

3131 6ES75221BL010AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75221BL010AB0 สไตล์: M

เมทริกซ์

7

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

3132 6ES75221BL010AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75221BL010AB0 สไตล์: M

ซิลสท์

2

3133 6ES75225FF000AB0

DIGITAL INPUT MODULE DI 16X230 V AC BA 16 ช่อง

เมทริกซ์

3

3134 6ES75225FH000AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE SALIDAS ดิจิตอล DQ 16

เมทริกซ์

5

3135 6ES75225HH000AB0

SIMATIC S7-1500, MODULO DE SALIDA ดิจิตอลซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3136 6ES75231BL000AA0

6ES75231BL000AA0 SIEMENS SIMATIC S7-1500 โมดูล

เมทริกซ์

2

3137 6ES75261BH000AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75261BH000AB0 สไตล์:

เมทริกซ์

4

3138 6ES75261BH000AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75261BH000AB0 สไตล์:

ซิลสท์

3

3139 6ES75262BF000AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75262BF000AB0 สไตล์: M

เมทริกซ์

1

3140 6ES75262BF000AB0

MODULO - MFG:SIEMENS PN:6ES75262BF000AB0 สไตล์: M

ซิลสท์

1

3141 6ES75317KF000AB0

SIMATIC S7-1500, อะนาล็อกแบบโมดูลาร์

เมทริกซ์

3

3142 6ES75317KF000AB0

SIMATIC S7-1500, อะนาล็อกแบบโมดูลาร์

ซิลสท์

1

3143 6ES75317NF000AB0

6ES75317NF000AB0 SIMATIC S7-1500, MOD อินพุตแบบอะนาล็อก

เมทริกซ์

4

3144 6ES75317QD000AB0

โมดูล SIMATIC S7-1500 โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก AI4 X U

เมทริกซ์

2

3145 6ES75325HD000AB0

โมดูโลเดซาลิดาสอะนาล็อก AQ 4X U/I ความแม่นยำ 0.3%

เมทริกซ์

3

3146 6ES75325HF000AB0

SIMATIC S7-1500 MODULO DE SALIDAS อะนาล็อก SIEMENS

เมทริกซ์

1

3147 6ES75325HF000AB0

SIMATIC S7-1500 MODULO DE SALIDAS อะนาล็อก SIEMENS

ซิลสท์

1

3148 6ES75347QE000AB0

6ES75347QE000AB0 E / S อะนาล็อก, AI 4X U/I/R/RTD/

เมทริกซ์

7

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

3149 6ES75901AB600AA0

6ES75901AB600AA0 สปอร์ตปอร์ต S7-1500, 160 มม. SI

เมทริกซ์

3

3150 6ES75901AE800AA0

6ES7590-1AE80-0AA0 PERFIL SOPORTE 482 มม. (CA.19 นิ้ว

เมทริกซ์

5

3151 6ES75901AE800AA0

6ES7590-1AE80-0AA0 PERFIL SOPORTE 482 มม. (CA.19 นิ้ว

ซิลสท์

1

3152 6ES75911AA010AA0

SIMATIC S7-1500, REPUESTO DISPLAY PARA CPU 1511-1

เมทริกซ์

1

3153 6ES75911BA010AA0

6ES75911BA010AA0 SIMATIC S7-1500, อะไหล่ DISPL

เมทริกซ์

4

3154 6ES75921BM000XA0

6ES7592-1BM00-0XA0 ตัวเชื่อมต่อด้านหน้า CON BORNES DE

เมทริกซ์

7

3155 6ES75921BM000XB0

6ES75921BM000XB0 Conector หน้าผาก, ประเภท Push-In pa

เมทริกซ์

13

3156 6ES76476CE101HA0

XNMRO09-685A 6ES7647-6CE10-1HA0 SIMATIC IPC627C (B

เมทริกซ์

3

3157 6ES76481AA200YN0

SIMATIC IPC เกมภาพจิตรกรรมฝาผนัง PARA MICROBOX IPC427D/E

เมทริกซ์

5

3158 6ES76482AC200CA0

ส่วนขยายหน่วยความจำ 256MB # 6ES7648-2AC20-0CA0 SIE

เมทริกซ์

2

3159 6ES76482AG400GA0

6ES7648-2AG40-0GA0 การขยายหน่วยความจำพีซี SIMATIC, 1

เมทริกซ์

1

3160 6ES76482BF020XH0

MEMORIA FLASH SIEMENS 8 GB

เมทริกซ์

11

3161 6ES76482BF020XH0

MEMORIA FLASH SIEMENS 8 GB

ซิลโม

1

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

3162 6ES76520XD082YB5

6ES7652-0XD08-2YB5 SIMATIC PCS 7, ซอฟต์แวร์ SFC VIS

เมทริกซ์

1

3163 6ES76584XX080YT8

SIMATIC PCS 7, แพคเกจซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มีเดีย V8.

เมทริกซ์

1

3164 6ES76715EF010YA0

6ES7671-5EF01-0YA0 ซอฟต์แวร์ SIMATIC WINAC MP2008

เมทริกซ์

2

3165 6ES77160AA030BB3

6ES7716-0AA03-0BB3 ซีเมนส์ SIMATIC FIELD PG M4 STA

เมทริกซ์

1

3166 6ES77912BA000AA0

6ES77912BA000AA0 โปรแกรมเทอร์มินัล DISCO DURO PARA

เมทริกซ์

1

3167 6ES77980AA080XA0

MOD. 6ES77980AA080XA0 แบตเตอรี่ LITIO SIEMENS

เมทริกซ์

13168 6ES77980GA000XA0

SIMATIC PG, แหล่งจ่ายไฟ AC/DC, COD 6ES7798-0GA00

เมทริกซ์

5

3169 6ES78104CC080YE5

6ES7810-4CC08-0YE5 การเปิดใช้งานเวอร์ชัน 5,4 ดังนั้น

เมทริกซ์

1

3170 6ES78104CC100YE5

6ES7810-4CC10-0YE5 SIMATIC S7, ขั้นตอนที่ 7 V5.5 อัปเกรด

เมทริกซ์

5

3171 6ES78104CC110YA5

6ES7810-4CC11-0YA5 SIMATIC S7, ขั้นตอนที่ 7 V5.6, FLOATI

เมทริกซ์

1

3172 6ES78104CC110YE5

6ES78104CC110YE5, SIMATIC S7, ขั้นตอนที่ 7 V5.6 SP1 อัปเกรด

เมทริกซ์

1

3173 6ES78220AA050YA5

6ES7822-0AA05-0YA5 SIMATIC ขั้นตอน 7 พื้นฐาน V15.1; โฟล

เมทริกซ์

1

3174 6ES78221AA050YA5

6ES7822-1AA05-0YA5, SIMATIC ขั้นตอนที่ 7 ศาสตราจารย์ V15.1; ชั้น

เมทริกซ์

1

3175 6ES78221AA050YC5

6ES7822-1AA05-0YC5 SIMATIC ขั้นตอนที่ 7 ศาสตราจารย์ V15.1 พาว

เมทริกซ์

1

3176 6ES78230BA001BA0

6ES78230BA001BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 SIEM ขนาดเล็ก

เมทริกซ์

7

3177 6ES78230BA001CA0

6ES78230BA001CA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 SIE ขนาดกลาง

เมทริกซ์

5

3178 6ES78331FA150YA5

6ES78331FA150YA5 SIMATIC S7, HERRAMIENTA DE PROGRA

เมทริกซ์

1

3179 6ES78331FC020YE5

6ES7833-1FC02-0YE5 SIMATIC S7, F เครื่องมือการเขียนโปรแกรม

เมทริกซ์

5

3180 6ES78701AB010YA0

6ES78701AB010YA0

เมทริกซ์

3

3181 6ES79005DA000XA0

เคเบิ้ล เอ็มซีเอ. ซีเมนส์

เมทริกซ์

13

3182 6ES79005EA000XA0

6ES7900-5EA00-0XA0 SIMATIC PG, สาย DE RED 3M PAR

เมทริกซ์

2

3183 6ES79011BF000XA0

6ES79011BF000XA0 สายเคเบิลคอนเน็กชั่น P/ADAPTADOR HMI

เมทริกซ์

4

3184 6ES79013DB300XA0

SIMATIC S7-200, สาย USB/PPI MM MULTIMASTER, PARA CONECTAR S7-200 EN LA INTERFAZ USB PC, ไม่มี SOPORTA

เมทริกซ์

2

3185 6ES79021AB000AA0

SIMATIC S7/M7, สาย PARA CONEXION PUNTO A PUNTO R

เมทริกซ์

2

3186 6ES79213AA200AA0

6ES79213AA200AA0 *ซีเมนส์

เมทริกซ์

1

3187 6ES79215AB200AA0

MODULO DE CONEXION ฟรอนทัล CON CONEXION IDC DE 4x1

เมทริกซ์

2

3188 6ES79215AH200AA0

MODULO DE CONEXION ฟรอนทัล CON CONEXION IDC DE 4x1

เมทริกซ์

2

3189 6ES79215AK200AA0

MODULO DE CONEXION ฟรอนทัล CON CONEXION IDC DE 4x1

เมทริกซ์

2

3190 6ES79223BF000AC0

MOD.6ES79223BF000AC0, โมดูลาร์ด้านหน้า SIEMENS

เมทริกซ์

16

3191 6ES79230BB000CB0

6ES79230BB000CB0 *ซีเมนส์

เมทริกซ์

1

3192 6ES79241AA100AA0

6ES79241AA100AA0 *ซีเมนส์

เมทริกซ์

1

3193 6ES79511AK000AA0

6ES79511AK000AA0 MEMORIA RAM # 6ES7951-1AK00-0AA0

เมทริกซ์

2

3194 6ES79511KK000AA0

6ES7951-1KK00-0AA0 โมดูลหน่วยความจำซีเมนส์

เมทริกซ์

3

3195 6ES79521AM000AA0

ทาร์เจต้าเดเมโมเรีย SIMATIC S7

เมทริกซ์

1

3196 6ES79538LF110AA0

MODULO -6ES79538LF110AA0-SIEMENS ***การสนับสนุน: 6E

เมทริกซ์

1

3197 6ES79538LG310AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำไมโคร PARA S7-300/C7/ET 20

เมทริกซ์

2

3198 6ES79538LJ310AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำไมโคร P. S7-300/C7/ET 200

เมทริกซ์

12

3199 6ES79538LJ310AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำไมโคร P. S7-300/C7/ET 200

ซิลสท์

1

3200 6ES79538LL000AA0

6ES79538LL000AA0 การ์ดหน่วยความจำไมโคร, 2MB # 6ES7953-

เมทริกซ์

1

3201 6ES79538LL110AA0

6ES7953-8LL11-0AA0 การ์ดหน่วยความจำ PLC *SIEMENS (NVO #

เมทริกซ์

1

3202 6ES79538LL200AA0

ซีเมนส์ 6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC S7 หน่วยความจำไมโคร

เมทริกซ์

3

3203 6ES79538LL310AA0

6ES7953-8LL31-0AA0 การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC S7 ไมโคร

คริสต์

1

3204 6ES79538LL310AA0

6ES7953-8LL31-0AA0 การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC S7 ไมโคร

เมทริกซ์

16

3205 6ES79538LM110AA0

6ES7953-8LM11-0AA0 การ์ดหน่วยความจำไมโคร (MMC) พาร์ 4MB

เมทริกซ์

1

3206 6ES79538LM200AA0

ไมโครเมมโมรี่การ์ด P S7-300/C7/ET200 3.3V 4MB MOD*S

เมทริกซ์

6

3207 6ES79538LM310AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำไมโครสำหรับ S7-300/C7/ET 200,

เมทริกซ์

6

3208 6ES79538LP310AA0

โมดูล SIEMENS #6ES79538LP310AA0

คริสต์

1

3209 6ES79538LP310AA0

โมดูล SIEMENS #6ES79538LP310AA0

เมทริกซ์

6

3210 6ES79548LC020AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำสำหรับ S7-1X00 CPU / SINAMICS,3,

เมทริกซ์

3

3211 6ES79548LC020AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำสำหรับ S7-1X00 CPU / SINAMICS,3,

ซิลโม

1

3212 6ES79548LE030AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำ PARA S7-1x00 CPU / SINAMICS,

เมทริกซ์

7

3213 6ES79548LE030AA0

SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำ PARA S7-1x00 CPU / SINAMICS,

ซิลสท์

1

3214 6ES79548LF020AA0

6ES7954-8LF02-0AA0 การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC SIEMENS **S

เมทริกซ์

1

3215 6ES79548LF020AA0

6ES7954-8LF02-0AA0 การ์ดหน่วยความจำ SIMATIC SIEMENS **S

ซิลสท์

1

3216 6ES79548LF030AA0

การ์ดหน่วยความจำพารา S7-1X00

เมทริกซ์

2

3217 6ES79548LP020AA0

MISC 008000 SIMATIC S7, การ์ดหน่วยความจำ PARA CPU S7-1X

เมทริกซ์

1

3218 6ES79548LT030AA0

การ์ดหน่วยความจำ PARA CPU S7-1x 00, 3, 3 V FLASH, 32 GB

เมทริกซ์

1

3219 6ES79710BA00

6ES79710BA00 แบตเตอรี่ LITIO MCA. ซีเมนส์

ซิลสท์

5

3220 6ES79711AA000AA0

6ES7971-1AA00-0AA0 แบตเตอรี่สำรอง 3.6VCD MC

เมทริกซ์

33

3221 6ES79711AA000AA0

6ES7971-1AA00-0AA0 แบตเตอรี่สำรอง 3.6VCD MC

ซิลสท์

5

3222 6ES79720AA010XA0

6ES79720AA01 0XA0 REPEATOR NUEVO 6ES79720AA020XA0

เมทริกซ์

23223 6ES79720AA020XA0

MISC 907376 REPEATER PROFIBUS DP RS 485 MOD. 6ES79

เมทริกซ์

5

แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตามวิธีการแปลงพลังงาน

3224 6ES79720AA020XA0

MISC 907376 REPEATER PROFIBUS DP RS 485 MOD. 6ES79

ซิลสท์

1

3225 6ES79720AB000XA0

MODULO DE การวินิจฉัย REPEATER MOD. 6ES7972-0AB00-

เมทริกซ์

2

3226 6ES79720AB010XA0

6ES7972-0AB01-0XA0 PROFIBUS การวินิจฉัยทวน * S

เมทริกซ์

24

3227 6ES79720BA120XA0

เบ็ดเตล็ด 907377 คอนเนคเตอร์ PROFIBUS 6ES79720BA120XA0 *SI

เมทริกซ์

25

3228 6ES79720BA300XA0

คอนเนคเตอร์ PROFIBUS A 90 GRADOS

เมทริกซ์

10

3229 6ES79720BA410XA0

คอนเนคเตอร์ *SIEMENS SUSTITUTO 6ES79720BA420XA0

ซิลสท์

1

3230 6ES79720BA420XA0

เบ็ดเตล็ด 907378 คอนเนคเตอร์ 6ES7972-0BA42-0XA0 MARCA SIEM

เมทริกซ์

3

3231 6ES79720BA500XA0

6ES7972-0BA50-0XA0 ตัวเชื่อมต่อ PARA PROFIBUS HASTA 12

เมทริกซ์

1

3232 6ES79720BA500XA0

6ES7972-0BA50-0XA0 ตัวเชื่อมต่อ PARA PROFIBUS HASTA 12

ซิลสท์

2

3233 6ES79720BA520XA0

SIMATIC DP, ตัวเชื่อมต่อ PARA PROFIBUS HASTA 12 MBITS/

เมทริกซ์

31

3234 6ES79720BB000XA0

ตัวเชื่อมต่อสำหรับ MODULO PROFIBUS MOD 6ES7972-0BB00-0

เมทริกซ์

3

 

 ผลิตมอเตอร์เกียร์และมอเตอร์ไฟฟ้า

บริการที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งกำลังไปยังกล่องจดหมายของคุณโดยตรง

ติดต่อเรา

Yantai Bonway ผู้ผลิต Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road หยานไถ ซานตง จีน(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2023 Sogears สงวนลิขสิทธิ์

ค้นหา